BUIANH.VN ( sau đây xin được gọi là “BUIANH” hoặc “Chúng tôi” tùy theo các trường hợp được nhắc đến ) xin gửi đến Quý Khách Hàng ( “Quý Khách Hàng”, “Bạn”, “Người sử dụng” được xem là các Cá Nhân hoặc cá nhân đại diện BUIANH đang sử dụng dịch vụ tại Chúng tôi hoặc các vấn đề liên quan với BUIANH được đề cập với một trong những tên gọi trên tùy theo ngữ cảnh ) với các thông tin sau đây được xem như điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ tại BUIANH. Bằng cách sử dụng dịch vụ tại BUIANHt đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản sử dụng chung và các điều khoản đi kèm được liệt kê cụ thể trong văn bản thông tin này.

Mục lục :
1 Quy định về việc sử dụng dịch vụ.
2 Trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm.
3 Khóa hoặc tạm ngưng dịch vụ đang cung cấp.
4 Quy định sử dụng dịch vụ Hosting.
5 Quy định sử dụng dịch vụ Unlimited Hosting.

1 Quy định về việc sử dụng dịch vụ.

– Chúng tôi hoàn toàn có quyền khóa hoặc thực hiện việc từ chối phục vụ nếu Quý Khách Hàng vi phạm nghiêm trọng tại một trong những các điều được liệt kê sau :
+ Sử dụng dịch vụ tại BUIANH để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm luật an ninh mạng của Nhà Nước CHXNCN Việt Nam hoặc các quy định quốc tế đã và đang được áp dụng tại phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
+ Sử dụng dịch vụ lưu trữ để chứa hoặc truyền bá các ấn phẩm đồi trụy, phát tán các thông tin chống hoặc lật đổ chính quyền Nhà Nước CHXHCN Việt Nam, các thông tin ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục Việt Nam.
+ Sử dụng dịch vụ lưu trữ với mục đích lạm dụng tài nguyên máy chủ để phát tán Email Spam, thư quảng bá hoặc các công cụ spam với lưu lượng lớn gây ảnh hưởng tới độ uy tín trên các dịch vụ của BUIANH.
+ Sử dụng dịch vụ tại BUIANH gây phát tán và lưu trữ các loại mã độc nhằm mục đích tấn công website khác, hoặc mục đích phá hoại hệ thống của BUIANH như Botnet, DDoS, Malware, Virus, Phishing. Bao gồm trường hợp website chứa mã độc hay các dữ liệu lưu trữ có chứa mã độc.
+ Sử dụng dịch vụ được cấp không giới hạn băng thông để lạm dụng việc sử dụng VPN hoặc các tính chất Get file download, download video chiếm băng thông số lượng lớn hoặc cực kỳ lớn trên hệ thống.
+ Sử dụng dịch vụ lưu trữ các nội dung vi phạm bản quyền & quyền tác giả.

— Chúng tôi khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không tải lên và/hoặc sử dụng các mã nguồn dưới đây:
Mã nguồn leech files (Rapidleech, transload…).
Mã nguồn ddos (xflash, ddos…).
Mã nguồn Bomb mail, spam email.
Mã nguồn liên quan đến ăn cắp thông tin credit card.
Mã nguồn hoặc liên kết đến các site scam,phishing.
Mã nguồn có khả năng tấn công, khai thác lỗi như r57, c99, webshell …
Tools Traffic Exchange, BOT TRAFFIC

2 Trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm.

– Trách nhiệm của người dùng:
+ Mọi thông tin và dữ liệu khách hàng tải lên website hoặc sử dụng lưu trữ đều thuộc về phần trách nhiệm của khách hàng và phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu có tranh chấp, khiếu nại.
+ Đối với các thông tin truy cập dữ liệu được BUIANH cung cấp, khách hàng cần có trách nhiệm tự bảo mật thông tin truy cập dữ liệu. Trong trường hợp nghi ngờ rằng thông tin tài khoản đã bị lộ, quý khách vui lòng thông báo ngay lập tức đến phòng kỹ thuật để được hỗ trợ xử lí.
+ Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật hệ thống website hoặc bất cứ vấn đề dữ liệu hoạt động trên website và tự chịu trách nhiệm nếu có trường hợp thất thoát dữ liệu hoặc có thiệt hại do sự chủ quan hoặc lỗ hổng trong công tác quản lý dữ liệu của khách hàng.
+ Khách hàng cần đảm bảo được rằng các thông tin mà quý khách cung cấp cho BUIANH là đúng sự thật như : CMND, GPLX, Hộ chiếu, Số điện thoại v.v – các thông tin này sẽ được sử dụng để xác thực thông tin của quý khách trong trường hợp có tranh chấp xảy ra.
– Lưu ý : Toàn bộ nhân viên và bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của BUIANH không sử dụng và không có thẩm quyền để sử dụng thông tin dữ liệu của quý khách nếu các yêu cầu thực hiện chưa được sự cấp phép truy cập từ phía khách hàng, BUIANH đảm bảo các dữ liệu của quý khách sẽ không được sao chép và sử dụng với bất kì mục đích nào khác khi chưa có các yêu cầu hỗ trợ hoặc các yêu cầu liên quan trong quá trình BuiAnh duy trì dịch vụ trên hệ thống. Trường hợp hỗ trợ liên quan đến dữ liệu của khách hàng, chúng tôi ưu tiên các yêu cầu hỗ trợ thông qua Hệ thống Tickets và có xác minh giữa người dùng và BUIANH trước các thao tác có thể gây ảnh hưởng tới dữ liệu.
– Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ:
+ Cung cấp đủ và đúng với các thông tin gói dịch vụ đã được thanh toán được liệt kê tại website của BUIANH
+ BUIANH có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng xuyên suốt trong khoảng thời gian hiệu lực đã thanh toán của gói dịch vụ ( Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 đối với kỹ thuật và thời gian làm việc theo giờ hành chính đối với các vấn đề về kinh doanh / thanh toán ), trường hợp phạm vi còn của dữ liệu trên hệ thống tại BUIANH vẫn sẽ hỗ trợ với các việc lấy dữ liệu hoặc khôi phục duy trì tiếp dịch vụ.
+ Thông tin đến cho khách hàng khi có sự cố hoặc các vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến cho khách hàng.

3 Khóa hoặc tạm ngưng dịch vụ đang cung cấp.

Chúng tôi có đủ thẩm quyền để khóa dịch vụ của quý khách mà không cần thông báo trước sau khi đã thực hiện việc gửi Email thông báo cụ thể lí do khóa dịch vụ cho quý khách khi :
+ Dịch vụ đang cung cấp đã quá hạn 7 ngày kể từ ngày hết thời gian khả dụng của dịch vụ.
+ Dịch vụ của quý khách vi phạm một trong những nguyên tắc về điều tại 1 Quy định sử dụng dịch vụ.
+ Dịch vụ của quý khách có trạng thái nguy hiểm như : bị khai thác, bị lạm dụng hoặc sử dụng tài nguyên vượt ra ngoài phạm vi đã được cấp do cố ý hoặc không cố ý.
+ Sử dụng dịch vụ lưu trữ các nội dung cho phép người dùng tải về với số lượng lớn vượt tài nguyên được cấp phát.
+ Sử dụng dịch vụ VPS Lite (Công nghệ ảo hoá OpenVZ) thông số CPU Load Average vượt quá số Core đã được cấp phát trên gói dịch vụ kéo dài liên tục trong vòng 15 phút.
+ Sử dụng shared hosting với mã nguồn spam email số lượng lớn, vượt quá 50 email trong 15 phút.

4 Quy định sử dụng dịch vụ Hosting.

– Đối với dịch vụ Hosting chất lượng cao được cung cấp tại BUIANH được cam kết và sử dụng gồm :
+ Cam kết tính sẵn sàng : tại BUIANH chúng tôi cam kết tính sẵn sàng của hệ thống là 99,9% theo như Cam kết chất lượng dịch vụ được liệt kê.
+ Cam kết hỗ trợ dịch vụ : trong quá trình sử dụng dịch vụ tại BUIANH, hỗ trợ kỹ thuật luôn được đi kèm và hỗ trợ liên tục 24/7/365, các hỗ trợ liên quan đến việc sử dụng hoặc các lỗi xuất phát từ hệ thống của BUIANH (nếu có), không bao gồm hỗ trợ liên quan đến mã nguồn / website của quý khách đang hoạt động.
+ Sao lưu dữ liệu : Dữ liệu của khách hàng khi sử dụng sẽ được sao lưu mỗi ngày 01 lần và lưu trong vòng 07 ngày gần nhất, dữ liệu sao lưu sẽ được lưu trữ tại máy chủ chuyên dụng của BUIANH và không chiếm tài nguyên trên gói dịch vụ của khách hàng, quý khách có thể gửi yêu cầu lấy dữ liệu hoặc có thể tự thao tác lấy dữ liệu sao lưu bất cứ lúc nào.
+ Thông số tài nguyên sử dụng : khi đăng ký dịch vụ và sử dụng, khách hàng sẽ được cung cấp đảm bảo 100% dung lượng và tài nguyên trên gói dịch vụ đã được liệt kê thông tin rõ tại trang đăng ký dịch vụ.

– Giới hạn và sử dụng tài nguyên dịch vụ:
Một số tài nguyên khi sử dụng sẽ được giới hạn nhằm đảm bảo các tài nguyên đã được cố định tránh trường hợp vượt quá sử dụng gây lạm dụng tài nguyên gồm :

+ CPU: Tỷ lệ sử dụng phần trăm được sử dụng tối đa dựa trên tổng số lượng CPU được cấp cho khách hàng. Khi khách hàng sử dụng CPU quá giới hạn cho phép thì các tiến trình sẽ xử lý chậm hơn và website của khách hàng có thể sẽ được trả về lỗi 503 hoặc 500.
+ Physical Memory: Dung lượng bộ nhớ (RAM) cho phép của gói host. Khi khách hàng sử dụng Physical Memory quá giới hạn cho phép thì các tiến trình sẽ xử lý chậm hơn và website của khách hàng có thể sẽ được trả về lỗi 503 hoặc 500
+ I/O: Tốc độ đọc và ghi tối đa cho phép của gói host.
+ Current Connections: Số lượng kết nối đồng thời tối đa được phép sử dụng trên LiteSpeed Webserver. Nếu vượt quá số lượng kết nối thì các tiến trình sẽ xử lý chậm hơn.
+ Number of Processes: Số lượng tiến trình tối đa được phép cho từng gói host, nếu số lượng tiến trình vượt quá mức cho phép các tiến trình sẽ xử lý chậm hơn và website khách hàng có thể sẽ được trả về lỗi 503 hoặc 500.
+ MySQL CPU: Tỷ lệ phần trăm được sử dụng tối đa dựa trên một core của CPU dành riêng cho dịch vụ MySQL.

– Dung lượng tải lên cho phép của MySQL Database
Đối với việc sử dụng hiệu quả tại BUIANH, MySQL Database được giới hạn không vượt quá 1GB trên mỗi gói dịch vụ. Trường hợp website hoặc hệ thống của quý khách có dung lượng lớn hơn có thể tham khảo đến dịch vụ Cloud VPS hoặc dịch vụ máy chủ riêng tại BUIANH để phù hợp hơn trong quá trình sử dụng và vận hành dữ liệu của mình.

Toàn bộ hệ thống Cloud Hosting tại BUIANH tích hợp công nghệ detect và xử lý file mã độc của Imunify360.
Đây là hệ thống phát hiện và phòng chống mã độc, ddos hiệu quả tiên tiến nhất hiện tại, với AI tìm kiếm và xử lý mã độc, kèm theo đó là kho dữ liệu từ khắp các server trên thế giới.
Hệ thống hosting sẽ tiến hành scan mã độc vào ban đêm và khi Imunify360 phát hiện mã độc trên file mã nguồn, Imunify360 sẽ bóc tác tự độc khỏi file mã nguồn, nếu như file đó là file độc hại sẽ tiến hành đưa file mã độc vào  hệ thống các ly trong 14 ngày,  trong thời gian gian này quý khách có thể restore file bị cách ly từ tính năng Imuify360 để website có thể hoạt động lại trong trường hợp website không hoạt động  do Imunify360 cách ly. Sau 14 ngày cách ly, Imunify360 sẽ tự động xóa các file trên khỏi hệ thống.
Quý khách sẽ có thời gian xử lý trong 14 ngày cách ly file của Imunify360. Chúng tôi sẽ không đảm bảo dữ liệu hay backup nếu như  file chứa mã độc bị Imunify360 xóa sau 14 ngày cách ly.

5 Quy định sử dụng dịch vụ Unlimited Hosting

Dịch vụ Hosting Unlimited tại BUIANH cung cấp cho bạn dịch vụ lưu trữ với chi phí thấp nhất có thể kèm theo đó là chất lượng được tối ưu tốt nhất trong tầm giá với những cấu hình máy chủ và webservice tương đương với các dịch vụ khác hiện tại, kim chỉ nam gói dịch vụ này là hỗ trợ các webmaster không có điều kiện tài chính dư giả nhưng cần nhiều tài nguyên sử dụng và các website chưa có traffic  quá lớn.

Tuy nhiên, giống như tiệc buffet , gói dịch vụ  mang đến chất lượng phù hợp với phần lớn webmaster nhưng cũng sẽ có người dùng cần các gói lớn hơn (trong trường hợp như cầu sử dụng lớn hơn, bạn có thể chuyển sang dịch vụ hosting doanh nghiệp hoặc dịch vụ máy chủ private để đáp ứng nhu cầu) hoặc những webmaster sử dụng  một cách lãng phí tài nguyên được cấp dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng  phục vụ của server. Chính vì vậy, chúng tôi có  một vài hạn chế nhằm tránh ảnh hưởng đến các khách hàng trên cùng hệ thống.

Các hạn chế được công bố trên chính gói dịch vụ, bạn có thể  đọc các tham số cơ bản gói dịch vụ:

Chúng tôi không hỗ trợ website hoạt động dưới dạng streaming media như chứa phim, ảnh hoặc các file có kích cỡ dung lượng lớn > 10MB, dùng làm kho chứa media cho website trên hệ thống khác. Hệ thống hosting sẽ thực thi khóa tài khoản tự động khi phát hiện gói dịch vụ vượt quá các hạn chế trên và gửi thông tin về email đăng ký dịch vụ.